Ideeënfabriek

Ideeënfabriek is een didactische methode om het proces van wetenschappelijke conceptvorming te vergemakkelijken bij leerlingen wetenschappen uit de eerste graad secundair onderwijs.

Je leerlingen kunnen je vast reeds heel wat vertellen over begrippen zoals kracht, warmte, energie, leven of materie: het zijn termen die in het dagelijkse leven in verschillende contexten gebruikt worden. Deze intuïtieve ideeën over de begrippen, deze preconcepten, conflicteren echter maar al te vaak met hun wetenschappelijke betekenis. Bovendien wordt het aanleren van deze begrippen binnen hun wetenschappelijke context vaak gereduceerd tot het aannemen van een definitie (het 'van buiten blokken'), waardoor de preconcepten het begrip van de wetenschappelijke ideeën overschaduwen. Deze twee factoren samen leiden ertoe dat jongeren wel in formuletaal en definities over wetenschappelijke begrippen kunnen spreken, maar deze concepten slechts moeizaam kunnen gebruiken in toepassingen.

Ideeënfabriek probeert hieraan tegemoet te komen door meer nadruk te leggen op de talige conceptvorming in wetenschapsvakken, waar doorgaans de concepten slechts uit één invalshoek (de wiskundige formule) worden bekeken. Net zoals in een fabriek producten in verschillende stappen worden gemaakt, helpt deze methodiek de leerling stapsgewijs gefundeerde ideeën te construeren.

Het volledige eindrapport kan je hieronder terugvinden.