Energie

Je maakt preconcepten over energie wakker door te vragen wat iemand onder het concept energie verstaat. Ideeën laten verwoorden, opschrijven en tekenen kan anderen inspireren om op meer ideeën te komen.  

Voor het gedetailleerd lesscenario en het benodigde materiaal, zie hieronder.