6. Gebruiken

Het wetenschappelijke concept wordt sterker als het breder kan worden toegepast. Een basisidee dat initieel met fysica wordt geassocieerd, kan vaak ook toepasbaar zijn in andere contexten zoals biologie of scheikunde. Leerlingen ontdekken dat ze het concept in ingewikkelde natuurwetenschappelijke contexten kunnen aanspreken. Ze gaan in groepjes van 4 à 5 aan de slag.

Als leerkracht ondersteun je het overleg in de groepjes door te vragen naar de wetenschappelijke basis van hun redenering. Naarmate leerlingen meer en complexere problemen oplossen worden ze er bedrevener in en verkleint je rol als coach. 

In de video hieronder vind je een woordje uitleg en voorbeelden uit de klaspraktijk voor het concept energie. 

Detail uitwerking voor de concepten kracht, energie, zien, snelheid en zinken, zweven en drijven vind je via het snelmenu links.