Eenvoudige opdrachten om vertrouwd te geraken met het wetenschappelijk concept kracht:

Opdracht 1 

In de volgende situaties verandert er iets met een voorwerp/ persoon (in het vet). Ga op zoek naar wat in de omgeving voor de verandering zorgt.

De fiets waarop je rijdt versnelt/ Je valt van je stoel/ Iemand legt een pak suiker van 1kg op je hand/ Je zeilbootje vertrekt/ de knikker op de rail daarstraks stopte

Opdracht 2 

Teken in de voorgaande situaties de krachten die op de voorwerpen/ personen werken. Geef de krachten de juiste index mee.

Voor de detailuitwerking van deze les fase zie hieronder.