Introduceer de kern van het wetenschappelijk concept:

Krachten zijn oorzaken van buiten een object, die dat voorwerp of een persoon kunnen veranderen.  Met veranderen bedoelen we het object laten: versnellen, vertragen, stoppen, vertrekken, draaien, vervormen, verkleuren, …

Voor een gedetailleerde uitwerking van deze fase, zie hieronder.