1. Wakker maken

In de eerste fase van de IF-methodiek ga je actief op zoek naar de preconcepten die leerlingen over een wetenschappelijk concept hebben. Het onder woorden brengen van wat ze denken, vinden leerlingen niet eenvoudig en verloopt dan ook aarzelend. Het is voor hen niet meteen duidelijk dat je interesse hebt in wat zij zelf denken, en niet meteen wilt overgaan naar het wetenschappelijk correcte antwoord. Via eenvoudige werkvormen kan je het 'wakker maken' vergemakkelijken en kun je in dialoog treden met de leerlingen. Dit vraagt dan ook de nodige aandacht en tijd. 

In deze fase stel je je nederig op zeg je expliciet aan de klas dat je oprecht interesse hebt in hun denken. Je bent een geïnteresseerde gesprekspartner zonder oordeel. Alle ideeën zijn even waardevol; er is geen juist of fout. Je maakt dat duidelijk door wat je zegt en met behulp van je lichaamstaal. 

In de video hieronder vind je een woordje uitleg en voorbeelden uit de klaspraktijk voor het concept Energie.

Detail uitwerking voor de concepten kracht, energie, zien, snelheid en zinken, zweven en drijven vind je via het snelmenu links.