De preconcepten die vaak aan de oppervlakte komen zijn:

  • Krachten zijn een onderdeel, eigenschap van objecten en wezens.
  • Men spreekt over 'de kracht van'.
  • De werpkracht wordt getekend nadat het object werd losgelaten.
  • Krachten kunnen opgeraken.
  • Om aan een constante snelheid te bewegen op een rechte weg is er een netto kracht nodig.

Voor detail uitwerking van deze les fase zie hieronder.