De preconcepten energie die aan de oppervlakte komen zijn vaak:

-              Enkel wat leeft en beweegt heeft energie

-              Energie is een soort stof

-              Energie gaat verloren

Voor een detail uitwerking van deze lesfase, zie hieronder.