4. Introduceren

De leerlingen zullen moeten wennen aan het geïntroduceerde concept doordat hun preconcept in confrontatie gaat met het wetenschappelijke idee. Je legt de kern van een wetenschappelijk idee uit en gebruikt daarbij dagelijkse taal die voor je leerlingen toegankelijk is. Soms is het zoeken naar de juiste woorden; in het uitgewerkte lesmateriaal geven we enkele richtlijnen mee. 

In deze fase ben je de tolk van het wetenschappelijke idee. Door je op te stellen als tolk (en niet als expert) zorg je ervoor dat de leerlingen je nog steeds als coach gaan bekijken en hou je de dialoog gaande.

In de video hieronder vind je een woordje uitleg en voorbeelden uit de klaspraktijk voor het concept energie. 

Detail uitwerking voor de concepten kracht, energie, zien, snelheid en zinken, zweven en drijven vind je via het snelmenu links.