Eenvoudige opdrachten om vertrouwd te geraken met het wetenschappelijk concept.

In groepjes van 4 à 5 experimenten ontwerpen die tonen welke eigenschappen van een voorwerp bijdragen bij tot de hoeveelheid verandering dat het kan veroorzaken, tot de hoeveelheid energie dat het heeft. 

Voor de detailuitwerking van deze les fase zie hieronder.